WOORD VOORAF

Wij, Prins Maurits, de Voorzitter van de Staten-Generaal, de Commissaris des Konings van Zeeland en de Preses van de Protestantse Kerk zijn verheugd ons tot de lezers te kunnen richten. Het is niet minder dan vier eeuwen geleden dat het tweede protestantse kerkgebouw in wat nu het Koninkrijk der Nederlanden is, in de periode 1612-1614 in IJzendijke werd gebouwd.
In de roerige tijd van het ontstaan van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, maakten onze voorgangers het gezamenlijk mogelijk dat in het frontgebied van Staats-Vlaanderen (tegenwoordig Zeeuws-Vlaanderen), een hervormd kerkgebouw werd opgericht voor de troepen van Prins Maurits die gelegerd waren in de vestingstad IJzendijke. Deze vestingstad vormde een belangrijke schakel in het front van de ‘Staatse’ troepen in de toenmalige vrijheidsstrijd tegen de Spanjaarden.
In tegenstelling tot het eerste protestantse kerkgebouw in Nederland, die van de vesting Willemstad, werd het kerkgebouw in IJzendijke in de periode 1656-1659, dankzij de (financiële) bemoeienis van onze voorgangers meer dan twee maal zo groot. Dit zegt iets over het belang - en de omvang - van de troepensterkte en het aantal der ‘gereformeerde’ (hervormde) burgers in het ‘frontiergebied’. Bovendien - en dat is toch wel een bijzonderheid - maakte ook betalingen door de Sint-Pietersabdij in Gent de verbouwing van het kerkgebouw in IJzendijke in de zeventiende eeuw mogelijk.
Het kerkgebouw met directe omgeving is nu een fraai voorbeeld van een rijksmonument. Alhoewel IJzendijke ligt in wat door velen wordt ervaren als de zogenaamde ‘periferie’ van ons land, is het voormalige vestingstadje nog steeds ‘schone’ om te zien.
Vandaag ervaren wij de boven geschetste historische band nog steeds. Dat willen wij door dit Woord vooraf bij het gedenkboek over het vierhonderd jarige bestaan van het Hervormd kerkgebouw, graag tot uitdrukking brengen. Daarom wensen wij het kerkgebouw, de gelovigen en het bestuur van de Stichting Hervormd Kerkgebouw IJzendijke nog vele jaren van succes en voorspoed toe.

Zijne Hoogheid Prins Maurits van Oranje-Nassau, van Vollenhoven, Adjudant i.b.d. van Zijne Majesteit de Koning
Mevrouw mr. A. Broekers-Knol, Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal De heer drs. J.M.M. Polman, Commissaris van de Koning in Zeeland
Mevrouw ds. K. van den Broeke, Preses van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland

naar bestellijst